Intype

Intype

มันเปิดใช้คุณเพื่อเลือกและแก้ไขหลายชิ้นส่วนของรหัสที่ครั้งหนึ่ง
คะแนนผู้ใช้
5.0  (9 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.3
โปรแกรมนี้ได้รับ 2 รางวัล
ที่เชื่อถือได้ ดาวน์โหลด 6.8 MB
Intype คือทำการแก้ไขข้อความโปรแกรมที่เปิดใช้คุณเพื่อเลือกและแก้ไขหลายชิ้นส่วนของรหัสที่ครั้งหนึ่ง โปรแกรมอนุญาตให้คุณ snippet การแทรกแทรงและจัดการพวกเขาใช้แฟลช(โหมดอัตโนมัติ)-สองตัวอักษรและเสนเร็วมากไวยากรณ์ระบบเน้นข้อความและรหัส-coloring ชุดตกแต่งนะ
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง